Mona&Eivind Fønss
© Better ways to better days

Undervisning og foredrag

Hvordan håndterer jeg "Følelser og konflikter"?

Vi oplever det alle sammen! Tingene blev ikke helt som vi havde håbet og planlagt. Det er meget naturligt. Det vigtige er, hvordan vi håndtere situationen når skuffelsen er en realitet. Hvordan vil vi tackle det, hvordan vil vi minimere effekten af det og hvordan vil vi prøve at undgå det igen? Skuffelser opleves i privat-livet og job-livet. Skuffelser og bristede forventninger kan ramme en som en hammer og sætter derfor vedkommende ud af drift i en eller anden periode. Det kan også ske gradvist, og æder sig ind på ellers normalt fungerende områder af tilværelsen. I værste fald kan skuffelser føre til personligt sammenbrug. Skuffelser er en af de største årsager til ægteskabsproblemer og arbejdsproblemer. Det er derfor utrolig vigtigt, at lære at håndtere disse situationer.

Kærlighedens sprog.

Dette er en af de mest værdifulde undervisninger der findes! Kærlighedens sprog handler om det ubevidste sprog vi anvender når vi kommunikerer kærlighed, anerkendelse og accept til hinanden. Vi gør det til vor ægtefælle, til vore børn, til vor familie, til vore venner, til vore kollegaer, til vor chef, til alle! Vi kan gå gennem livet og støde på en række uhensigtsmæssige oplevelser, som alene stammer fra vor ukendskab til dette emne. "Min kone forstår mig ikke"/"Min mand forstår mig ikke" er typiske udsagn, men de vil forsvinde når Kærlighedens sprog bliver en del af hverdagen.

Mænd og kvinders forskelligheder og

ansvarsområder i parforholdet.

Vi er skabt forskellige, og der ER visse opgaver der passer bedre til det ene køn frem for det andet. Jo hurtigere vi finder disse opgaver og tager dem til os, jo hurtigere vil vi erfare, at samspillet og freden breder sig imellem de to. Yderligere er det vigtigt at se, hvilke intentioner og tanker vi hver i sær medbringer i fællesskabet, og se hvilke der kan lykkes, og hvilke der skal justeres!

Ægteskabets grundlag.

Hvilket grundlag hviler dit ægteskab på? Er I sammen pga af en eller anden gentleman-agreement, eller er i sammen pga af et bryllup, eller er i sammen fordi I har fælles børn, eller er i sammen fordi .... ? 9 ud af 10 ægtepar, der søger rådgivning, har ikke et egentligt og dybtgående fælles grundlag. Få et stærkt og ubrydeligt fælles grundlag!

At blive ét.

Hvad er dit og hvad er mit? Erfaringerne viser, at langt de fleste par/ægtepar ikke vokser sammen i en rigtig to- som-hed. Der opstår hurtigt konflikter og uoverensstemmelser pga af de forskelligheder parterne repræsentere. Forskelligheder kan være en styrke eller en frygtelig svaghed. Hvis dit parforhold er præget af mange og dybtgående forskelligheder, som er årsagen til uoverensstemmelser og ballade i hjemmet, så kan denne undervisning blive løsningen for dig/jer. Parforholdet rummer så mange faldgrubber, som vi ikke i opvæksten er blevet gjort særligt opmærksomme på, og som vi derfor falder i indtil vi får bygge bro henover dem. Beskyt dit parforhold, få det solidt sammenføjet.

Kunsten at vælge den rigtige partner!

Det har altid været et af menneskets største spørgsmål, - og der findes ikke noget endegyldigt svar! Alligevel er emnet top-aktuelt, fordi stadig flere „tager fejl“, endda flere gange. Der er en række forhold, som de unge med stor fordel skal være vidende om, så de selv kan lægge linien og forventningerne i rigtige baner. Konsekvenserne ved et forkert valg - eller en tilfældighed - er store og oftest forbundet med personlige tragedier. Foredraget giver gode råd og praktiske vink i forbindelse med „pardannelse“.

Genoprettelse af ægteskabet.

Mange ægteskaber bliver med tiden noget tyndslidte og skamferede. Det behøver ikke at være sådan! At være par/ægtepar hviler på mange fundamentale ting, som bør være funktionsduelige. Det hviler i høj grad på beslutningen om at elske og om at være par. Alle skader kan lappes og genoprettes. Det beror på parternes karakteregenskaber og individuelle kapacitet.

Status og løbende tilpasninger.

Livet - singlelivet og ægteskabet - kræver løbende justeringer og tilpasning. det er ligesom at køre bil. Du kan ikke sætte kursen mod et fjernere mål, og så kører uden at korrigere kursen. I bilen forekommer det helt naturligt. I livet skal det forekomme lige så naturligt for at undgå sammenstød eller haveri.

Team-work.

Vil du klare alt alene? At arbejde sammen kender vi alle. Nogle gange får vi gode oplevelser og andre gange får vi dårlige oplevelser. Hvad afhænger succes'en af? Livet er fuldt af situationer, hvor vor evne til at team-worke bliver afgørende for vor og andres succes. Få inspiration til selv at blive en god team-worker, eller inspiration til at hjælpe andre til at blive det.

Vaner og traditioner

Ligner din tilværelse en trædemølle? Det er en naturlig menneskelig reaktion, at omgive sig med tryghed. Vaner og traditioner er en slags tryghed. Men, lige pludselig er vanerne og traditionerne blevet en lænke, blevet noget der nærmest dræber relationer i stedet for, at være en sund grobund for dem. Der skal jævnligt ryddes op i vanerne og traditionerne, og nogle nye skal sikkert etableres. Få inspiration til denne arbejdsproces, både når det gælder dine eller andres vaner og traditioner.

Planlægning

Kører tilværelsen bare der ud ad .... ? De fleste mennesker er vant til planlægning i forbindelse med arbejdet, eller de er udsatte for andres planlægning. Det er naturligt og det er fornuftigt. Privatlivet er ofte kendetegnet ved tilfældighedernes spil. Lykken og succes'en kommer ikke tilfældigt, og uoverensstemmelserne udebliver ikke på baggrund af en tilfældighed. Der skal planlægges rigtigt! Ting og hændelser skal planlægges! Økonomien skal planlægges. Arbejdsopgaverne skal planlægges, ellers havner tilværelsen og patforholdet i kaos! Hør og få hjælp til din/jeres planlægning.

Undgå følelsernes labyrint

Denne undervisning er tilrettelagt, for at give deltagerne en god indsigt i følelseslivets krinkelkroge. Følelserne styrer vort liv, derfor er det utrolig vigtigt, at få klarhed over det der sker. Det giver en særdeles god mulighed for, at tage kontrollen over mange af de følelser, der ellers truer med at ødelægge en. Det er vigtigt, at få styr på de uhensigtsmæssige reaktioner, der kommer ud af et ukontrolabelt følelsesliv. Endvidere er et uroligt følelsesliv en direkte årsag til en dårlig livskvalitet både i privat-livet og job- livet. Det er også vigtigt at forstå sammenhængene, så er man bedre i stand til at hjælpe og forstå andre menneskers reaktioner og behov.

Få din familie til at fungere

At få hverdagen til at fungere, er oftest et af de største problemer for det etablerede par/familie. Der er muligvis ikke åbenlyse konflikter, men det er lige som om kærligheden, inderligheden og interessen er dampet af!? En velkendt situation i langt de fleste familier og parforhold. Et parforhold og en familie er en levende proces, som skal passes og plejes ellers..... Foredraget handler om denne proces, dens indhold, vurderingerne undervejs og dens justeringer.

Priser og honorar

Foredrag og undervisning aftales seperat. Priserne vil bla afhænge af deltagerantal og tidsforbrug. Alle rejse- og fortæringsudgifter og eventuelle materialer medgår i vor afregning. Kontakt os for tilbud. Rådgivning, coaching og parterapi kr. 850,- per påbegyndt time (også on-line). Telefonkonsultation kr. 550,- per påbegyndt time.. Send os en mail eller ring, så har vi et udgangspunkt for vor videre dialog.
Vi hjælper DIG med at udvikle sunde RELATIONER - better ways to better days