Mona&Eivind Fønss

Visionen

Hvad vil vi?

Tilbyde undervisning og rådgivning til alle, som har udfordringer i relationerne til andre mennesker: Det gælder i arbejdslivet såvel som i privatlivet. Bidrage til at afdække og udvikle det potentiale du indeholder. Formidle viden om, hvordan du bedst etablerer og holder de gode relationer til menneskerne omkring dig. Viden du kan bruge i din egen hverdag umiddelbart og med det samme! Målsætningen: At hjælpe enhver til at forstå egen situation OG hvordan den håndteres konstruktivt, for at give de bedste resultater! Lære om egne følelser & relationer. Dit forhold til: - venner. - ægtefælle. - kæreste. - familie. - børn. - chef. - kollegaer. - m. fl. Uanset hvad årsagen er! Hvis du/I ønsker at komme i kontakt med os, så send en "Fortrolig e-mail" eller ring. Skriv i din mail/brev hvad sagen drejer sig om - så har vi noget at gå ud fra!

Midler

Hjælpen og assistancen sker gennem: - rådgivning og konsulentbistand. - coaching. - undervisning og foredrag. - salg af videoer med forskellige emner og temaer.

Gode beslutninger!

Når du tager bedre beslutninger, bliver dit liv meget lettere! Det er egentligt så enkelt! Alligevel er der mange af tilværelsens almindelige udfordringer, som vi står fuldstændigt uforberedte overfor, og som har stor betydning for vor fysiske, mentale og følelsesmæssige tilstand. Det vil vi hjælpe dig med, at få på plads! Mange er ikke særlig godt forberedte til de udfordringer fremtiden bringer. En solidt fundament er kendskabet til ens egne værdier!
© Better ways to better days
Better ways to better days!
For dit ægteskab Familie Relationer